Kanalizace České Meziříčí — ul. B. Němcové

  • VODOEKOSTAV s.r.o.
  • České Meziříčí
  • 11/2019 - 04/2020
  • 12 342 646,- Kč
  • Dílo bylo provedeno řádně a odborně.
  • Ing. Dagmar Radoňská, asistentka jednatele společnosti
Kanalizace České Meziříčí — ul. B. Němcové

Informace o zhotovení díla

Stavební firma V+V s.r.o., stavební a obchodní firma je poddodavatelem části díla: “Kanalizace České Meziříčí — ul. B. Němcové“. 

Naše firma se podílela na realizaci v následujícím rozsahu prací – část kanalizačního sběrače 5-6, sběrače 56-3, S6-4, S6-5, 56-6, S6-7, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. K realizaci byl použit tento materiál – PP UR2 DN 300mm – 836m, PP UR2 DN 250mm — 174m, 34 ks šachet bet. DN 1000mm a 64 ks přípojek pro RD — PVC KG DN 150mm — 530m.
Dílo bylo provedeno řádně a odborně