Realizované projekty

Naše portfolio

Projekty a stavby realizované naší firmou

Prezentace projektů a staveb, které naše firma realizovala nebo se na realizaci podílela.

Vše Elektromontáže FVE Inženýrské sítě Krajinné hospodářství Výkopové práce
Kompletní instalace FVE na RD v Jamném nad Orlicí.
+
Stavební firma V+V s.r.o., stavební a obchodní firma je poddodavatelem části díla "Kanalizace České Meziříčí - ul. B. Němcové".
+
Stavební firma V+V s.r.o., stavební a obchodní firma je dodavatelem díla: TI pro výstavbu RD v lokalitě „Za Potokem“ Semechnice“.
+
Výstavba výtlačného řadu vodovodu, osazení šachtového zhlaví na stávajícím vrtu, technologické propojení elektro a dálkového ovládání vrtu, technologická úprava stávající úpravny vody, dodávka a montáž.
+
~ Služby které nabízíme ~

Naší předností jsou lineární stavby a výkopové práce