Liberk, posilující zdroj vody

  • Obec Liberk
  • Uhřínov
  • 08/2018 - 11/2018
  • 5 966 651,- Kč
  • Dílo bylo provedeno řádně a odborně.
  • Jiří Šimerda, starosta obce
Liberk, posilující zdroj vody

Stručný popis zakázky

Výstavba výtlačného řadu vodovodu, osazení šachtového zhlaví na stávajícím vrtu, technologické propojení elektro a dálkového ovládání vrtu, technologická úprava stávající úpravny vody, dodávka a montáž.

Liberk, posilující zdroj vody

Prohlášení objednatele

Prohlašujeme tímto, že společnost V + V s.r.o., stavební a obchodní firma postupuje při výkonu všech činností souvisejících s realizací projektu řádně a odborně. Plní své závazky a povinnosti v dohodnutých termínech a požadované kvalitě. Smluvní cena byla dodržena.