Požární nádrž Bělá

  • Obec Liberk
  • Bělá u Liberka
  • 07/2016 - 10/2016
  • 900 129,- Kč
  • Dílo bylo provedeno řádně a odborně.
  • Jiří Šimerda, starosta obce
Požární nádrž Bělá

Stručný popis zakázky

Oprava požární nádrže

Požární nádrž Bělá

Prohlášení objednatele

Prohlašujeme tímto, že společnost V + V s.r.o., stavební a obchodní firma postupuje při výkonu všech činností souvisejících s realizací projektu řádně a odborně. Plní své závazky a povinnosti v dohodnutých termínech a požadované kvalitě. Smluvní cena byla dodržena.