RD Jamné nad Orlicí

  • Soukromá osoba
  • Pardubický kraj, Jamné nad Orlicí
  • 08/2023 - 09/2023
  • 8,82 kWp
  • 21 ks
  • 11,6 kWh
  • NZÚ (Nová Zelená Úsporám)
FVE — RD Jamné nad Orlicí

Informace o zhotovení díla

Společnost V+V provedla v lokalitě Jamné nad Orlicí u soukromé osoby kompletní instalaci fotovoltaických panelů na střešní konstrukci budovy a instalaci bateriového úložiště, střídačů, měničů a všech ostatních komponentů potřebných k chodu fotovoltaické elektrárny. Instalována byla i nabíjení stanice pro elektromobily.

Vypracování projektu
Dodání všech komponentů
Výstavba solární elektrárny
Instalace bateriového uložiště
Instalace elektro nabíjecí stanice pro elektromobily
Zajištění provozu a servisních služeb, vyřízení a administrace dotace „ Nová Zelená Úsporám“